L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konfedrenzi Episkopali tad-dinja

It-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018: “L-inizjattiva tal-Papa Franġisku li jsejjaħ il-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali kollha tad-dinja għal laqgħa f’Ruma fi Frar 2019 biex tiddiskuti t-tema tal-prevenzjoni tal-abbużi huwa sinjali qawwi ħafna ta’ impenn kordjali favur il-ħarsien tad-dinjità u l-protezzjoni taż-żgħar fil-Knisja.” Continue reading “L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konfedrenzi Episkopali tad-dinja”

L-Arċisqof Charles J Scicluna maħtur f’Kummissjoni oħra fil-Vatikan

It-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018: Is-Sala Stampa tal-Vatikan ħabbret li l-Arċisqof Charles Scicluna inħatar membru tal-Kummissjoni tal-Kontroversji. Din hija kummissjoni li titwaqqaf kull meta jkun hemm Sinodu tal-Isqfijiet biex issolvi xi kwistjonijiet ġjuridiċi li jistgħu jinqalgħu waqt is-Sinodu. Continue reading “L-Arċisqof Charles J Scicluna maħtur f’Kummissjoni oħra fil-Vatikan”

Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 9, 30-37): Biex Mark jippreżenta il-persuna ta’ Ġesu Kristu, jirrakonta vjaġġ mill-Galilija sa Ġerusalem. Se jimxu warajh l-appostli, li m’għażilhomx biex jgħallimhom xi duttrina biex imbagħad joqogħdu jirrepetuha.  Sejħilhom biex jagħmlu l-għażla ta’ ħajja li għażel Hu. Din ħajja bi proġetti differenti ħafna milli kienu mdorrijin isegwu. Ġesu hu l-Bniedem il-Ġdid li se jagħti bidu għal dinja ġdida. Huma kellhom jakkumpanjawh biex jisimgħu dak li jgħid u jaraw dak li jagħmel: “It-torox jisimgħu, l-għomja jaraw u l-fqar jilqgħu l-Aħbar Tajba”. Continue reading “Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B””

Relevant advice

The relevance of the pastoral letter issued on the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, September 8, regarding the housing situation in our country, entitled Building our houses on a rock is undisputed. In fact, it is a wake-up call to remedy the present situation wherein many people are suffering silently and terribly. Continue reading “Relevant advice”

L-Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 7, 1-10

Diġa mhux tas-soltu li ċenturjun ruman ikollu qaddej, jew ilsir, kif probabbli kien, li jkun daqshekk għal qalbu. Iċ-ċenturjun kien suldat afdat bit-tmexxija ta’ mitt suldat. Ħafna drabi din it-tmexxija kienet tfisser id tal-ħadid, iktar u iktar meta mitt raġel ikunu f’pajjiż barrani ’il bogħod minn pajjiżhom u nieshom għal żmien twil. Is-sitema militari tar-Rumani kienet ħasbet għal ċenturjun u kien hemmil-ħsieb li iktar faċli trażżan mitt raġel minn numru ikbar. Iżda dan qatt ma kien ikun faċli. Jidher iżd ali dan iċ-ċenturjun ta’ Kafarnahum kien maħbub, anke minn nies tar-raħa stess; kien bnielhom is-sinagoga. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018”