L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konfedrenzi Episkopali tad-dinja

It-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018: “L-inizjattiva tal-Papa Franġisku li jsejjaħ il-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali kollha tad-dinja għal laqgħa f’Ruma fi Frar 2019 biex tiddiskuti t-tema tal-prevenzjoni tal-abbużi huwa sinjali qawwi ħafna ta’ impenn kordjali favur il-ħarsien tad-dinjità u l-protezzjoni taż-żgħar fil-Knisja.” Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konfedrenzi Episkopali tad-dinja

L-Arċisqof Charles J Scicluna maħtur f’Kummissjoni oħra fil-Vatikan

It-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018: Is-Sala Stampa tal-Vatikan ħabbret li l-Arċisqof Charles Scicluna inħatar membru tal-Kummissjoni tal-Kontroversji. Din hija kummissjoni li titwaqqaf kull meta jkun hemm Sinodu tal-Isqfijiet biex issolvi xi kwistjonijiet ġjuridiċi li jistgħu jinqalgħu waqt is-Sinodu. Continue reading L-Arċisqof Charles J Scicluna maħtur f’Kummissjoni oħra fil-Vatikan

Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 9, 30-37): Biex Mark jippreżenta il-persuna ta’ Ġesu Kristu, jirrakonta vjaġġ mill-Galilija sa Ġerusalem. Se jimxu warajh l-appostli, li m’għażilhomx biex jgħallimhom xi duttrina biex imbagħad joqogħdu jirrepetuha.  Sejħilhom biex jagħmlu l-għażla ta’ ħajja li għażel Hu. Din ħajja bi proġetti differenti ħafna milli kienu mdorrijin isegwu. Ġesu hu l-Bniedem il-Ġdid li se jagħti bidu għal dinja ġdida. Huma kellhom jakkumpanjawh biex jisimgħu dak li jgħid u jaraw dak li jagħmel: “It-torox jisimgħu, l-għomja jaraw u l-fqar jilqgħu l-Aħbar Tajba”. Continue reading Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B”

L-Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 7, 1-10

Diġa mhux tas-soltu li ċenturjun ruman ikollu qaddej, jew ilsir, kif probabbli kien, li jkun daqshekk għal qalbu. Iċ-ċenturjun kien suldat afdat bit-tmexxija ta’ mitt suldat. Ħafna drabi din it-tmexxija kienet tfisser id tal-ħadid, iktar u iktar meta mitt raġel ikunu f’pajjiż barrani ’il bogħod minn pajjiżhom u nieshom għal żmien twil. Is-sitema militari tar-Rumani kienet ħasbet għal ċenturjun u kien hemmil-ħsieb li iktar faċli trażżan mitt raġel minn numru ikbar. Iżda dan qatt ma kien ikun faċli. Jidher iżd ali dan iċ-ċenturjun ta’ Kafarnahum kien maħbub, anke minn nies tar-raħa stess; kien bnielhom is-sinagoga. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018