L-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, f’Ġerusalemm

It-Tlieta, 18 ta’ Settembru 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, l-Għolja taż-Żebbuġ, Ġerusalemm. Continue reading L-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, f’Ġerusalemm

L-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, Ġerusalemm

It-Tlieta, 18 ta’ Settembru 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex waqt Velja ta’ Talb fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, l-Għolja taż-Żebbuġ, Ġerusalemm. Continue reading L-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, Ġerusalemm

Ċelebrazzjonijiet għax-Xahar tal-Ħolqien

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tavża li se tkun qed tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet għax-Xahar tal-Ħolqien b’quddiesa fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù r-Rabat, immexxija mill-Isqof Awżiljarju l-Eċċ. Tiegħu Mons. Joe Galea Curmi, nhar il-Ħadd 7 ta’ Ottubru fil-11.00am. Wara jkun hemm riċeviment żgħir fil-ġonna tal-kunvent.

download

Kulħadd mistieden jattendi għal din iċ-ċelebrazzjoni li tgħaqqadna flimkien f’mument speċjali li fih nitaqgħu u nitolbu flimkien.

Ir-ragħaj huwa umli, jitħassar lill-oħrajn, u jekk jakkużawh, jitlob

It-Tleta 18 ta’ Settembru 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Bħala ragħaj, Ġesù kien jikseb l-awtorità tiegħu mill-umiltà u l-qrubija lejn in-nies, mill-kompassjoni li kien jesprimi bil-manswetudni u t-tenerezza. U meta l-affarijiet ikunu sejrin ħażin, bħalma ġara fuq il-Kalvarju, baqa’ sieket u beda jitlob.

Continue reading Ir-ragħaj huwa umli, jitħassar lill-oħrajn, u jekk jakkużawh, jitlob

L-Evanġelju tat-Tlieta 18 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 7, 11-17

Għalkemm fid-daħla ta’ din is-silta, għal għanijiet ta’ użu liturġiku, Ġesù jissemma b’ismu, fil-fatt jissemma wkoll bħala ‘l-Mulej’. Donnu Luqa jrid juri lill-qarrejja tiegħu li sa issa wieħed ma jistax ma jagħarafx li Ġesù hu l-Mulej, u li hu bil-qawwa tiegħu li jwettaq l-għeġubijiet. Fis-silta ta’ qabel din rajnieh ifejjaq bniedem li wasal fil-punt tal-mewt mingħajr ma jiltaqa’ miegħu; fejqu mingħajr ma rah, mill-bogħod; il-fidi taċ-ċenturjun u r-rispett kbir li wera lejh wasslu biex Ġesù, mingħajr ma jidħol taħt is-saqaf taċ-ċenturjun iwaqqaf il-proċess tal-marda li twassal għall-mewt tal-qaddej u jagħmlu qawwi u sħiħ. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 18 ta’ Settembru 2018