Chiara Corbella, l-omm żagħżugħa li tat ħajjitha għal binha fil-ġuf

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018: Nibqgħu fuq it-tema tal-imħabba – din id-darba l-imħabba ta’ omm lejn binha fil-ġuf. Is-sit newsbook.co.mt ippubblika l-ġrajja ta’ Chiara Corbella. Il-ġimgħa li għaddiet id-djoċesi ta’ Ruma ħabbret li nbeda l-proċess għall-beatifikazzjoni u kanoniżazzjoni ta’ mara Taljana li rrifjutat it-trattament għall-kanċer biex ma tipperikolax it-tqala tagħha. Continue reading Chiara Corbella, l-omm żagħżugħa li tat ħajjitha għal binha fil-ġuf

“Mid-dokumenti għall-fatti” – l-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018: Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Arċisqof Charles Scicluna qal li permezz tal-laqgħa mal-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali minn madwar id-dinja, il-Papa Franġisku qed juri li mill-kliem irid imur għall-fatti dwar il-protezzjoni tal-minuri u l-vulnerabbli. Continue reading “Mid-dokumenti għall-fatti” – l-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi

Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nitolbu lil Ġesù li bil-ħniena u l-maħfra tiegħu jipproteġi dejjem il-Knisja tagħna, ‘omm u qaddisa, imma mimlija wlied midinbin bħalna’.

Din kienet it-talba li għamel il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-lum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Bergoglio kien qed jikkummenta l-ewwel qari meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin u l-Vanġelu skont San Luqa li jdur madwar il-kliem ta’ Ġesù: ‘dnubietha maħfura għax ħabbet ħafna’.

Continue reading Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 9-13

Kienu jismu Mattew. Jiftakar fil-mument meta ħajtu nbidlet ta’ taħt fuq.

Rah. Ma kinetx l-ewwel darba. Hu stess kien iħallas it-taxxi bħal ma kien obligat jagħmel kulħadd. Din id-darba ma kienetx bħas-soltu. Minflok ġie biex jagħtih, ġie biex jitolbu jagħti; mhux taxxi iżda ħajtu. Rah. Ħarsa u sejħa. Il-ħarsa kienet tfisser sejħa. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018