L-Evanġelju tal-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 7, 36-50

San Luqa jirrakkonta din il-ġrajja fl-ewwel paragrafu b’ħafna verbi. Stieden, jiekol, daħal, qagħad, saret taf, ġiebet, marret, qagħdet warajh tibki, xarrbitlu, tixxottaniset u dilket. Il-movimenti li juru dawn il-verbi jagħtuna kwadru ta’ kuntrasti, li mill-ewwel jiġbidlek għajnejk fuqu. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018