X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 23 ta’ Settembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • F’laqgha mas-saċerdoti u l-persuni kkonsagrati f’Palermo
  Il-Papa Franġisku jagħmel diskors iebes
 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna maħtur membru ta’ kummissjoni ta’ kontroversji fil-Vatikan
 • Ċentru pastorali ġdid għall-qadi tal-komunità fix-Xagħra
  ‘LifeCylce’ tgħin pazjenti tal-kliewi f’pellegrinaġġ f’Lourdes
 • Kappillan ġdid għall-Parroċċa tal-Imġarr
 • Inawgurata x-xbieha tal-Madonna Ta’ Pinu f’Nazaret
 • Mhux biżżejjed nistqarru li nemmnu f’Ġesù
 • Laqgħa għall-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali
 • Il-Papa jħabbar l-intenzjoni tiegħu li jżur il-Ġappun
 • X’inhu s-sigriet pontifiċju?
 • Id-dnub ma jirbaħ qatt fuq il-Knisja
 • Meditazzjoni li offriet raġġ ta’ tama
 • Ħtieġa ta’ azzjoni immedjata
 • Widnejn iż-żgħażagħ u s-soċjetà tagħna m’għandhomx jibqgħu torox
  Imma jinfetħu għall-Kelma ta’ Alla
 • Ħadd m’għandu jingħata l-ġenb
 • Dak li tassew jagħmlilna ġieħ
 • Dalwaqt ix-xitwa
 • Il-qagħda u l-futur tal-Ewropa
 • Il-profil ta’ Maryann Kissaun
 • Tas-Sliema tissiġilla r-rabta tagħha mal-Madonna
 • Parroċċa Franġiskana, Santwarju Marjan
 • Barka mis-sema
 • Alla jsejħilna biex inkunu doċli u umli
 • San Mattew: il-Pubblikan, l-Appostlu u l-Evanġelista

Leave a Reply

%d bloggers like this: