L-Evanġelju tat-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 8, 16-18

l-iblaħ biss jixgħel id-dawl u jaħbih. Min hu rasu fuq għonqu jixgħel id-dawl biex jidher kollox, inkella ma jixgħel xejn. Kull m ahu moħbi għad jidher. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018”