Quddiesa u bews tar-relikwija tal-Beatu Bartolo Longo

Nhar il-festa tiegħu: Il-Ġimgħa, 5 ta’ Ottubru 2018, sejra issir Quddiesa fil-Knisja tal-Madonna ta Fatima, Gwardamangia fis-6.00pm u wara jkun hemm il-bews tar-relikwija tal-Beatu Bartolo Longo. Kulhadd mistieden. Continue reading “Quddiesa u bews tar-relikwija tal-Beatu Bartolo Longo”

Lectio Divina għas-26  Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mark 9, 38-48): Ġesu lil Ġwanni u ħuh Ġakbu kien isejħilhom boanerges, i.e. ulied il-beraq. Dan għaliex kienu minn ta’ l-ewwel li jaqbdu argument u jisponu n-naħa tagħhom b’mod fanatiku. Ftit ġimgħat oħra nisimgħu kif riedu jkunu fuq il-lemin u x-xellug (post ta’ unur u glorja) tal-Mulej fir-renju l-ġdid. Darb’oħra talbu ‘l Ġesu jibgħat nar mis-sema fuq is-Samaritani li ma laqgħux lil Ġesu. Illum nisimgħu lil Ġwanni jgħid lil Ġesu: Continue reading “Lectio Divina għas-26  Ħadd. Sena “B””

Ittra lill-għalliema kollha mill-Isqof Mario Grech

It-Tlieta, 25 ta’ Settembru 2018: L-E.T. Mons. Mario Grech iltaqa’ mal-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja f’Għawdex fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena skolastika, li saret b’quddiesa fis-Santwarju Ta’ Pinu. Continue reading “Ittra lill-għalliema kollha mill-Isqof Mario Grech”

L-Evanġelju tat-Tlieta 25 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 8, 19-21

Il-qraba ta’ Ġesù, ommu u ħutu, riedu jkellmuh. Nafu li baqgħu barra u donnu l-kelma ġriet fost dawk li kienu bilqiegħda jismigħuh li qrabatu kienu barra u rieduh. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 25 ta’ Settembru 2018”