L-Evanġelju tal-Erbgħa 26 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 9, 1-6

Ma jista xikun iktar ċar minn hekk. It-tnax għandhom ir-responsabiltà tas-setgħa kollha ta’ Ġesù: setgħa fuq il-ħażin kollu u awtorità fix-xandir. Imma mhux biss hemm ir-resposnabiltà tal-missjoni li tipparaguna s-setgħa fuq il-ħażin max-xandir tas-Saltna ta’ Alla u terġa ttenni l-fejqan: xandru u fejqu. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 26 ta’ Settembru 2018”