Adorazzjoni Ewkaristika matul Ottubru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ix-Xahar għażiż t’Ottubru – ix-xahar tar-Rużarju Mqaddes ta’ Marija.
Imma x’taralu Marija r-Rużarju biex jogħġobha daqstant? Għaliex din l-insistenza tagħha fid-dehriet kollha tagħha dwaru? Ħafna jarawh monotonu u kollu ripetizjoni. Safrattant, Hija tħobbu u jogħġobha. Bosta qaddisin kbar kienu jaraw fih arma mill-aktar qawwija kontra kull ħażen. Jekk inkunu kapaċi ninnamraw miegħu, ma nitilquhx; anzi fih insibu l-mistrieħ u għaxqa u komfort. Luċija ta’ Fatima tgħidilna li m’hemm l-ebda problema, kbira kemm hija kbira, li ma tissolviex permezz tiegħu. Ejjew insiru dejjem aktar devoti tal-Imqaddes Rużarju ta’ Marija.

IL-ĦAMIS 4 t’OTTUBRU
Parrocca Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Fit-8.30am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 5 t’OTTUBRU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Festa ta’ Santa Fawstina Kowalska
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ filgħodu

It-TNEJN 8 t’OTTUBRU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 9 t’OTTUBRU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 10 t’OTTUBRU
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĦAMIS 11 t’OTTUBRU
Bi Tħejjija ghall-Aħħar Dehra ta’ Fatima
Bażilika Rotunda ta’ Santa Marija il-MOSTA
Fid-9.30am: Purċissjoni fil-Bażilika bl-Istatwa tal-Madonna;
Adorazzjoni Ewkaristika u Quddiesa; jkollna r-relikwa ta’ Santa Ġaċinta u San Franġiska Marto.

IL-ĠIMGĦA 12 t’OTTUBRU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ filgħaxija u fl-7.00 Quddiesa

IT-TNEJN 15 t’OTTUBRU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Ħamrun
Fil-11.00 ta’ filgħodu – f’nofsinnhar Quddiesa

IT-TLIETA 16 t’OTTUBRU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 17 t’OTTUBRU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 18 t’OTTUBRU
Monasteru San Pietru l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 19 t’OTTUBRU
Istitut Ġesù Nazarenu iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĦADD 21 t’OTTUBRU
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ filgħaxija

IT-TNEJN 22 t’OTTUBRU
San Bastjan fil-Kripta – Ħal Qormi
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĦAMIS 25 t’OTTUBRU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 26 t’OTTUBRU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 26 t’ OTTUBRU
Knisja Santa’Anna iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ filgħaxija:Adorazzjoni fis-6.00:Quddiesa

IT-TNEJN 29 t’ OTTUBRU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 30 t’OTTUBRU
Pax et Bonum il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 31 t’OTTUBRU
Santwarju Madonna tal-Karmnu – Valletta
F’egħluq ix-Xahar tar-Rużarju Mqaddes
Fl-10.00 am: Quddiesa u Supplika;
Fl-10.30 am: Adorazzjoni Ewkaristika.

2 thoughts on “Adorazzjoni Ewkaristika matul Ottubru 2018”

  1. Proset ta dan it talb meraviljuz u tant sabieh li jitholl fil font ta qalbi.gesu hekk jishoqlu u hekk xieraq lilu biss tifrih u Gloria lilek gesu min issa u ghal dejjem grazzi mill gdid god bless you.

  2. Grazzi ta dawn il-Programmi, li bihom nistghu nghatu glorja lis-Sinjur Alla filwaqt li jservuna wkoll ta hafna gid Spiritwali. Il-Mulej maghkom u jberikna lkoll.

Leave a Reply

%d bloggers like this: