Stedina mill-Papa Franġisku biex matul Ottubru nitolbu r-Rużarju kuljum

Is-Sibt 29 ta’ Ottubru 2018:  Il-Papa Franġisku stieden lill-insara kollha sabiex matul ix-xahar ta’ Ottubru, jitolbu kuljum ir-Rużarju u jitolbu lill-Verġni Marija u lill-Arkanġlu San Mikiel biex iħarsu l-Knisja mix-xitan li qed jipprova jifred il-komunità nisranija. Continue reading “Stedina mill-Papa Franġisku biex matul Ottubru nitolbu r-Rużarju kuljum”