Il-Qdusija Universali

Minn Angelo Xuereb

Fl-1 ta’ Novembru l-Knisja tiċċelebra l-festa tal-qaddisin kollha. Fl-istess waqt tfakkarna li għandna naqbdu t-triq it-tajba bis-serjetà.

Infatti l-insara kollha huma msejħa għall-ħajja ta’ qdusija. Dan huwa tant veru li l-Konċilju Vatikan II jgħallimna dan. Forsi aħna nassoċjaw il-qdusija ma’ mirakli, ma’ profeżiji u ħwejjeġ oħra straordinarji. Veru li fil-ħajja tal-qaddisin insibu affarijiet bħal dawn iżda nsibu ħajjiet ta’ qaddisin oħra li kellhomx dawn id-doni. Continue reading Il-Qdusija Universali

L-Arċisqof Charles J. Scicluna lura mis-Sinodu tal-Isqfijiet

L-Erbgħa, 31 ta’ Ottubru 2018: L-Arċisqof Charles J. Scicluna llum ġie intervistat fuq Radju RTK u fuq Newsbook.com.mt, dwar l-esperjenza tiegħu fis-Sinodu tal-Isqfijiet li sar fil-Vatikan matul ix-xahar ta’ Ottubru. Din hi l-ewwel intervista tal-Arcisqof wara l-wasla tiegħu f’Malta. Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna lura mis-Sinodu tal-Isqfijiet

Ittra lill-Poplu ta’ Alla mill-Isqof Mario Grech

Ittra lill-Poplu ta’ Alla, tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, li se tinqara fil-quddies kollu tas-Solennità tal-Qaddisin kollha, il-Ħamis 1 ta’ Novembru, fid-Djoċesi ta’ Għawdex. Continue reading Ittra lill-Poplu ta’ Alla mill-Isqof Mario Grech

L-Evanġelju tal-Ħamis 1 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 1-12a

Is-soltu kien jitla fuq il-muntanja biex jitlob u wara li jitlob joħroġ minnu frott it-talb. Iktar kemm tinżel ’l isfel iktar il-frott ikun ta’ isfel, iktar kemm titla ’l fuq, dak li joħroġ ikun il-frott ta’ fuq. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 1 ta’ Novembru 2018

L-Evanġelju tal-Erbgħa 31 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 13, 30

Dejjem nieżel lejn Ġerusalemm u f’Ġerusalemm hemm il-magħmudija li biha xtaq jitgħammed u qalbu mmlija dieqa sa ma jseħħ dak li qlabu kienet mikluba li jseħħ. Mistoqsija bħal din li għamillu dan ir-raġel, fakkret lil Ġesù, jekk qatt kellu bżonn min ifakkru dwar l-għan ta’ dak li kien sejjer iwettaq. Ftit huma dawk li jsalvaw? Le, mhux biżżejjed li hu jmur Ġerusalemm biex jagħti lilu nnifsu f’idejn dawk li kellhom il-ħsieb li jeqirduh minn fuq wiċċ l-art. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 31 ta’ Ottubru 2018