Irtir ta’ jumejn mill-Fraternita’ ‘Charles de Foucauld’

hFRATERNITÀ SEKULARI CHARLES DE FOUCAULD MALTA
IRTIR 2018

Għeżież membri u ħbieb tal-Fraternità

Dan l-aħħar diversi minnkom bdew jistaqsuna jekk u meta se jsir l-Irtir ta’ din is-sena. Continue reading “Irtir ta’ jumejn mill-Fraternita’ ‘Charles de Foucauld’”

L-Evanġelju tat-Tnejn 22 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 13-21

Xi tilwima kien hemm żgur. Xi ħadd mill-folla għolla leħnu u talab lil Ġesù biex jagħmilha ta’ mħallef jew avukat. Jista’ jkun li l-ispejjeż tal-avukati u l-rati kienu jixbħu lil tallum u dan dehrlu li seta’ jieħu raġun bla spejjeż. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 22 ta’ Ottubru 2018”

Monthly Reflection October 2018  ‘Respect for the Human Person’

By George Calleja (Christian Author)

The ‘Catechism of the Catholic Church’ paragraphs 1929 to 1933, refers to ‘Respect for the Human Person’. These paragraphs form part of Article 3 regarding ‘Social Justice’. I wonder what comes to your mind concerning respect for the human person? For sure we listen to a lot of debates and news items concerning the issue of respect for the human person. One can listen and read various ideas of what does it really mean regarding respect for the human person. Continue reading “Monthly Reflection October 2018  ‘Respect for the Human Person’”

L-Evanġelju tal-Ħadd 21 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 35-45

Għalkemm is-silta lituġrika mill-Evanġelju ta’ San Mark ma tinkuldix dak li seħħ sewwa sew qabilha, is-silta qsajra li nisimgħu illum fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija, taqdi s-sew ir-rwol ta’ sfond għal dak li jirrakkonta Marku. Iżaija jitkellem dwar ix-xorti tal-Qaddej tal-Mulej, li ma jirbaħx għax jiġġieled, iżda jirbaħ għax iħobb u għax iħobb, bata. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 21 ta’ Ottubru 2018”