Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (1873 – 1897)

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, hija l-qaddisa, li minkejja li ma għamlitx ħwejjeġ straordinarji saret duttura tal-Knisja u patruna tal-missjonijiet.

Tereża twieldet fit-2 ta’ Jannar 1873. L-isem sħiħ li tawha fil-magħmudija kien ta’ Marie Franciose Therese. Missierha u ommha kienu tat-tajjeb u rabbew il-familja tagħhom f’ħajja devota. Iċ-ċkejkna Tereża ħadet l-ewwel ispirazzjoni għall-ħajja tagħhom. Iżda fl-1877 ommha mietet u għalhekk il-familja marret toqgħod fil-belt ta’ Liseux. Hemmhekk oħtha l-kbira Pauline kienu tieħu ħsiebha daqs li kieku kienet ommha. Continue reading Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (1873 – 1897)

L-Evanġelju tat-Tnejn 1 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 1-5.10.12-14

Mhux min hu l-kbir iżda min hu l-ikbar. Din kienet il-preokkupazzjoni inisistenti tad-dixxipli daqs kemm hi insistenti fina lkoll. Donnu l-bniedem ma jimpurtahx wisq kemm hu kbir, daqskemm jinkwetah il-fatt jekk hu ikbar minn ħaddieħor. Irridu nkunu ikbar minn ħaddieħor. Minn hemm tiġi l-għira, minn hemm tiġi l-pika minn hemm tiġi l-firda u minn hemm ukoll tiġi l-kilba li neqirdu lil kulmin naħsbu li hu theddida għas-supremazija li naħsbu li għandna u li jekk naħsbu li m’għandniex, naraw kif nagħmlu kif noħolquha. ‘Mirror, mirror on the wall, who’s the fairest of us all?” Smajnieha meta konna tfal u llum ngħixuha ta’ kbar. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 1 ta’ Ottubru 2018