Assemblea tal-Azzjoni Kattolika

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn, 1 ta’ Ottubru 2018: Assemblea tal-Azzjoni Kattolika.

L-Assemblea tal-bidu tas-sena soċjali 2018-19 tal-Azzjoni Kattolika se tkun ċelebrata nhar is-Sibt 13 t’Ottubru fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu.

Kif xieraq, fi knisja Marjana u fl-anniversarju tal-aħħar dehra f’Fatima, inwettqu t-tħeġġiġa tal-Papa Franġisku billi nimmeditaw fuq il-Misterji tar-Rużarju fis-5.45 pm (b’riflessjonijiet minn Kan Noel Saliba fuq l-ikoni taz-zuntier). Fis-6.30 ikollna Quddiesa minn Mons Isqof Mario Grech – flimkien mal-Assistenti Ekklesjastiċi – li fiha tiġġedded il-Wegħda tat-Tesserament.

Il-kant isir mill-More House School Choir, mill-Ingilterra. Din il-preżenza taqbel sew mal-motto magħżul (konness mas-Sinodu kurrenti) “L-Azzjoni Kattolika: Sejħa dejjem Żagħżugħa – Tagħlim – Talb – Qadi”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: