Kummissjoni Dottrinali ġdida

L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018:  Komunikat  mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta ħabbar li l-Arċisqof Charles J. Scicluna waqqaf il-Kummissjoni Dottrinali fi ħdan il-Konferenza Episkopali Maltija, u ħatar lil Mons. Hector Scerri bħala president ta’ din il-kummissjoni għal perjodu ta’ tliet snin. Continue reading “Kummissjoni Dottrinali ġdida”

Diskors tal-Qdusija tiegħu Franġisku fil-Bidu tas-Sinodu ddedikat liż-Żgħażagħ

L-Erbgħa 3 Ta’ Ottubru 2018: Ftuħ Tal-XV-Il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet – Diskors tal-Qdusija tiegħu Franġisku fil-Bidu tas-Sinodu ddedikat liż-Żgħażagħ
fl-Awla tas-Sinodu. Continue reading “Diskors tal-Qdusija tiegħu Franġisku fil-Bidu tas-Sinodu ddedikat liż-Żgħażagħ”

Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet

L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018: Kappella Papali fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Omelija tal-Qdusija tiegħu Franġisku fil-
Bażilika tal-Vatikan. Continue reading “Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet”

Żewġ Isqfijiet Ċiniżi għall-ewwel darba fis-Sinodu. Il-Papa kien imqanqal ħafna.

L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018: Dalgħodu fetħet fil-Vatikan il-Ħmistax-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. It-tema tal-laqgħat li ser jibgħu sejrin sat-28 ta’ Ottubru hija, “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali.” Continue reading “Żewġ Isqfijiet Ċiniżi għall-ewwel darba fis-Sinodu. Il-Papa kien imqanqal ħafna.”

L-Evanġelju tal-Ħamis 4 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ. Hu jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 4 ta’ Ottubru 2018”

X’erba’ kelmiet dawk!

Dan l-aħħar, Papa Franġisku għamlilna diskors warrab wiċċek lilna l-Kapuċċini! Dan id-diskors għamlu f’Udjenza meta iltaqa’ ma ħuti Kapuċċini li ħadu sehem fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni li sar f’Ruma. Interessanti li dan id-diskors sabiħ u li fih x’tifhem sar nhar l-14 ta’ Settembru 2018, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Mqaddes. Continue reading “X’erba’ kelmiet dawk!”