Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet

L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018: Kappella Papali fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Omelija tal-Qdusija tiegħu Franġisku fil-
Bażilika tal-Vatikan. Continue reading Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet

Żewġ Isqfijiet Ċiniżi għall-ewwel darba fis-Sinodu. Il-Papa kien imqanqal ħafna.

L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018: Dalgħodu fetħet fil-Vatikan il-Ħmistax-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. It-tema tal-laqgħat li ser jibgħu sejrin sat-28 ta’ Ottubru hija, “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali.” Continue reading Żewġ Isqfijiet Ċiniżi għall-ewwel darba fis-Sinodu. Il-Papa kien imqanqal ħafna.

L-Evanġelju tal-Ħamis 4 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ. Hu jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 4 ta’ Ottubru 2018

X’erba’ kelmiet dawk!

Dan l-aħħar, Papa Franġisku għamlilna diskors warrab wiċċek lilna l-Kapuċċini! Dan id-diskors għamlu f’Udjenza meta iltaqa’ ma ħuti Kapuċċini li ħadu sehem fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni li sar f’Ruma. Interessanti li dan id-diskors sabiħ u li fih x’tifhem sar nhar l-14 ta’ Settembru 2018, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Mqaddes. Continue reading X’erba’ kelmiet dawk!