Aħbarijiet mis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ

Jiktbilna Fr Reuben Gauci minn Ruma

L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018: Minn kmieni filgħodu grupp ta’ żgħażagħ u adulti mir-Rumanija, Malta, l-Italja u Spanja u li jiffurmaw parti mill-Azzjoni Kattolika, flimkien irhejnielha lejn pjazza San Pietru ġewwa l-belt tal-Vatikan. Fl-10am bdiet ic-ċelebrazzjoni tal-quddiesa iċċelebrata mill-Qdusija Tieghu Papa Franġisku u ikkonċelebrata mill-isqfijiet li ser jieħdu sehem fis sinodu. Fuq il-presbiterju kien hemm ukoll is-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-lajċi esperti u żgħażagħ li ser jieħdu sehem fil-laqgħat tas-sinodu li jsiru bejn it-3 u t-28 t’Ottubru 2018. Continue reading Aħbarijiet mis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ

L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria

Il-Ħamis, 4 ta’ Ottubru 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria. Continue reading L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria

Pellegrinaġġ fl-anniversarju tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima

Bejn il-Ġimgħa 12 u s-Sibt 13 ta’ Ottubru, fil-Parroċċa ta’ Gwardamanġa, ser isiru ċelebrazzjonijiet biex ifakkru l-anniversarju tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

L-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi ser ikun qed jakkompanja l-pellegrinaġġ u jiċċelebra l-Quddiesa s-Sibt filgħaxija. Aktar dettalji issibhom hawn taħt… Continue reading Pellegrinaġġ fl-anniversarju tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima