Ottubru ta’ Tama

Intervista ma’ Sr Frances Farrugia li ilha 35 sena missjunarja fil-Pakistan

Il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018: Din is-sena, Ottubru huwa xahar speċjali li għandu jqawwi t-Tama Nisranija fil-poplu t’Alla. Dan għaliex bejn it-3 u t-28 ta’ dan ix-xahar qed isir Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. Pero, Ottubru huwa wkoll xahar Marjan u żmien fejn il-Knisja Kattolika tiftakar b’mod speċjali f’dawk l-ulied li jgħixu f’pajjiżi missjunarji. Continue reading Ottubru ta’ Tama

Gwaj għall-insara li lil Ġesù jħalluh fil-Knisja

Il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018. Aħna li twelidna f’soċjetà nisranija, nirriskjaw li l-Kristjaneżmu tagħna ngħixuh bħala drawwa soċjali, formalment, ‘bl-ipokrisija tal-ġusti’ li jibżgħu li jkunu maħbubin.  Imbagħad wara l-quddiesa, lil Ġesù nħalluH fil-knisja u ma jiġix lura magħna lejn id-dar, ma jkunx magħna fil-ħajja ta’ kuljum.  Gwaj għalina għax b’hekk inkunu qed inkeċċu lil Ġesù minn qalbna: inkunu Nsara iżda ngħixu ta’ pagani. Continue reading Gwaj għall-insara li lil Ġesù jħalluh fil-Knisja

Ir-Rużarju – Talba għall-Paċi

Kitba ta’ Angelo Xuereb

In-nisrani meta jitlob bit-talba sabiħa tar-rużarju jħoss paċi mill-aktar kbira. U dlonk nistaqsu: għaliex?

L-ewwel nett ir-rużarju jfakkarna fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Infatti l-ewwel misteru tal-ferħ iġibilna quddiem għajnejna t-tħabbira tal-anġlu u nkomplu miexja f’din it-triq sakemm naslu fil-ħames misteru tal-glorja meta naraw lil Marija Santissma nkurunata reġina tas-sema u tal-art. Dan huwa l-Evanġelju fil-qosor. Ta’ min isemmi li l-kelma Maltija Evanġelju ġejja minn kelma Griega li tfisser l-aħbar it-tajba. U bir-raġun kollu, meta nġibu quddiem għajnejna l-Evanġelju nimtlew bil-ferħ. Min għandu f’moħħu li r-reliġjon nisranija teqred il-paċi u tagħmel lill-bniedem monotonu jkun qiegħed jiżbalja. Continue reading Ir-Rużarju – Talba għall-Paċi

Miljun tifel u tifla madwar id-dinja jitolbu għall-għaqda u l-paċi

Il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018: L-Aid to the Church in Need (Malta) b’kollaborazzjoni mas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u Fr. Reuben Gauci,  Kordinatur għall-Iżvilupp Spiritwali fl-iskejjel tal-Knisja u l-Istat qed terġa’ tistieden lit-tfal Maltin u Għawdxin biex jingħaqdu f’din il-kawża nobbli. Continue reading Miljun tifel u tifla madwar id-dinja jitolbu għall-għaqda u l-paċi