Gwaj għall-insara li lil Ġesù jħalluh fil-Knisja

Il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018. Aħna li twelidna f’soċjetà nisranija, nirriskjaw li l-Kristjaneżmu tagħna ngħixuh bħala drawwa soċjali, formalment, ‘bl-ipokrisija tal-ġusti’ li jibżgħu li jkunu maħbubin.  Imbagħad wara l-quddiesa, lil Ġesù nħalluH fil-knisja u ma jiġix lura magħna lejn id-dar, ma jkunx magħna fil-ħajja ta’ kuljum.  Gwaj għalina għax b’hekk inkunu qed inkeċċu lil Ġesù minn qalbna: inkunu Nsara iżda ngħixu ta’ pagani. Continue reading Gwaj għall-insara li lil Ġesù jħalluh fil-Knisja