Uliedna u l-media soċjali: it-tajjeb, il-ħażin u l-ikrah

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt, 6 ta’ Ottubru 2018: Uliedna ul-media soċjali: it-tajjeb, il-ħażin u l-ikrah.  

Matul ix-xhur li gejjin il-Kummissjoni Djocesana Familja ser tkun qed torganizza serje ta’ laqghat ta’ Parenting Skills.

L-ewwel laqgha, bis-suggett “Uliedna u l-media soċjali: it-tajjeb, il-ħażin u l-ikrah” (Our children and the social media: the good, the bad and the ugly) ser tinzamm nhar il-Gimgha 26 ta’ Ottubru fis-7.30pm. Il-kelliem ser ikun Dun Anton Teuma. Il-laqgha ssir bil-Malti, imma ghall-beneficcju ta’ persuni ta’ lsien barrani ikun hemm ukoll power point presentation bl-Ingliz. Issibu aktar dettalji fl-attachment ma’ din l-email.

Din il-laqgha tista’ tkun ta’ ghajnuna kbira ghall-genituri, carers u edukaturi ta’ tfal zghar u adolexxenti!

Tislijiet,

Ivana Farrugia

f/KDF

image (1)

Leave a Reply

%d bloggers like this: