Il-ħajja ordinarja u l-ħajja spiritwali

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Biex wieħed jimxi ‘l quddiem fil-ħajja spiritwali ma hemmx bżonn li jagħmel ħwejjeġ kbar iżda jagħmel kollox bi mħabba.

Jista’ jiġrilna li meta naqraw il-ħajja tal-qaddisin nieħdu l-impressjoni li biex issir qaddis trid tagħmel ħwejjeġ straordnarji. Nirraġunaw ftit. Veru li bosta qaddisin għamlu ħwejjeġ kbar iżda hemm ukoll ħafna qaddisin li ma għamlu xejn straordinarju. Eżempju wieħed huwa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Kienet tagħmel kollox bi mħabba kbira. U hekk nistgħu ngħidu li l-ordinarju sar għaliha straordinarju. Continue reading Il-ħajja ordinarja u l-ħajja spiritwali

Pawlu VI. Il-Papa Montini

Il-Ħadd 7 ta’ Ottubru 2018:  Fi żmien ġimgħa, eżattament fl-14 ta’  Ottubru 2018, il-Papa Pawlu VI se jkun dikjarat Qaddis mill-Papa Franġisku.  Bi tħejjija għal din il-kanonizzazzjoni, qegħdin nippublikaw dokumentarju qasir dwar dan il-Papa li ħafna jiftakruh bhala dak li kompla u ġab fi tmiemu l-Konċilju Ekumeniku Vatikan II wara l-mewt ta’ Ġwanni XXIII.  Ara hawn taħt, Il-Papa Pawlu VI – Il-Papa Montini …  Continue reading Pawlu VI. Il-Papa Montini