One thought on “Laqgħat fuq l-Evanġelju skont San Ġwann

 1. Josephine Muscat
  Oct 16, 2018, 7:55 PM (3 days ago)

  Sinjur,
  Jiena ‘nteressata hafna f’dawn il-lectures ghaliex naf li Fr Martin huwa specjalizzat fuq San Gwann u hu lecturer bravu hafna.
  Tista jekk joghgbok tghidli jekk dawn il-lectures humiex ser ikunu on line.
  Jiena mara anzjana u ‘nsibha ftit difficli biex insuq sa San Gwann u lura (il-Mosta) tard fil-ghaxija.
  Nirringrazzjak tax-xoghol kollu li taghmel.
  Tislijiet. Paci u sliem.
  Josephine Muscat

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.