In-nisrani veru jinnamra mal-Mulej

It-Tlieta 9 ta’ Ottubru 2018. Il-muftieħ biex fil-ħajja nisranija ma niżbaljawx hu li nkunu ‘namrati’ tal-Mulej u fih insibu ispirazzjoni f’kull ma nagħmlu. Hekk kien Pawlu l-Appostlu li llum jiddeskrivi ħajtu fl-ewwel ittra tiegħu lill-Galatin. Ekwilibriju bejn il-kontemplazzjoni u s-servizz, żewġ kwalitajiet li jiddeskrivilna tant tajjeb il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, li jirrakkonta l-istorja ta’ Marta u Marija, ħut Lazzru ta’ Betanja, storja li sseħħ fid-dar tagħhom. Continue reading In-nisrani veru jinnamra mal-Mulej