Assistent Segretarju Pastorali t’Għawdex u Vigarju Parrokkjali tal-Assunta fil-Victoria ġdid

sultana-daniel3Il-Ħamis, 11 ta’ Ottubru 2018: L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għadu kemm ħatar lil Dun Daniel Sultana, mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, bħala Assistent Segretarju Pastorali tad-Djoċesi ta’ Għawdex kif ukoll Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Katidral ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, il-Belt Victoria. Continue reading “Assistent Segretarju Pastorali t’Għawdex u Vigarju Parrokkjali tal-Assunta fil-Victoria ġdid”

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ġesù jgħallimna li fit-talb għandna niffittaw lil Alla

Il-Ħamis 11 ta’ Ottubru 2018: Meta nitolbu xi ħaġa mingħand il-Mulej jeħtieġ li nkunu kuraġġużi: dan qalu l-Papa Franġisku dalgħodu fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta.  Alla hu ħabib li jista’ jtina dak li jkollna bżonn. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ġesù jgħallimna li fit-talb għandna niffittaw lil Alla”

L-Isport u l-Fidi għandhom bżonn lil xulxin u jmorru id f’id

Il-Ħamis 11 ta’ Ottubru 2018: L-Isport u l-Fidi għandhom bżonn lil xulxin u jmorru id f’id biex jiffurmaw il-moħħ u l-ġisem tal-bniedem bħala bniedem sħiħ. Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li dan qalu fis-Sinodu, l-Isqof Maian Florczyk, delegat għall-Isport tal-Konferenza Episkopali Pollakka. Continue reading “L-Isport u l-Fidi għandhom bżonn lil xulxin u jmorru id f’id”

It-twissija fil-widnejn

Fil-ħajja, hu x’inhu r-rwol tagħna, ilkoll għandna bżonn ta’ kelma tajba. Jiġifieri dik il-kelma li biha, jekk it-triq taħbat tiċċajprilna, biha nibdew naraw id-dawl. U, aktar ma naraw id-dawl, aktar se nsibu mill-ġdid it-triq. Ħalli ninbnew. U, bil-għajnuna tal-Mulej, nibdew u inkomplu insaħħu iva lil xulxin. Ħalli aktar nissuktaw nikbru u nissaħħu flimkien! Continue reading “It-twissija fil-widnejn”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 11, 15-26

Skont it-twemin tal-Lhud dan kien xitan li ma jista’ jkeċċih ħadd. Kienu jemmnu li biex tkeċċi xitan minn persuna trid l-ewwel iġġiegħelu jgħid x’jismu, tagħraf min hu. Mela la l-bniedem maħkum mix-xitan ma setax jitkellem, ma setax jgħid x’jismu għax ix-xitan bikkmu u b’hekk ma setax jinħareġ minnu. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018”

Il-Papa f’Dar Sta Marta: In-nisrani veru jinnamra mal-Mulej

It-Tlieta 9 ta’ Ottubru 2018: Il-muftieħ biex fil-ħajja nisranija ma niżbaljawx hu li nkunu ‘namrati’ tal-Mulej u fih inisbu ispirazzjoni f’kull ma’ nagħmlu. Hekk kien Pawlu l-Appostlu li llum jiddeskrivi ħajtu fl-ewwel ittra tiegħu lill-Galatin. Ekwilibriju bejn il-kontemplazzjoni u s-servizz, żewġ kwalitajiet li jiddeskrivilna tant tajjeb il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, li jirrakkonta l-istorja ta’ Marta u Marija, ħut Lażżru ta’ Betanja, storja li sseħħ fid-dar tagħhom. Continue reading “Il-Papa f’Dar Sta Marta: In-nisrani veru jinnamra mal-Mulej”