Kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI u l-Isqof Oscar Romero

Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018:  Nhar il-Ħadd li ġej, 14 ta’ Ottubru, il-Papa Franġisku ser jiddikjara żewġ qaddisin ġodda tal-Knisja Kattolika.  Wieħed minnhom huwa il-Papa Pawlu VIli bosta jafuh bħala l-Papa li kompla u ġab fi tmiemu il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II wara l-mewt tal-Papa Ġwanni XXIII.  L-ieħor huwa l-Arċisqof Oscar Romero ta’ San Salvador fl-Amerika Ċentrali u li kien ġie assassinat fuq l-artal stess waqt li kien qed iqaddes. Continue reading “Kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI u l-Isqof Oscar Romero”

Attenti mix-xjaten edukati

Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018. Waqt l-omelija tal-lum il-Papa wissiena biex noqogħdu attenti mix-‘xjaten edukati’. L-essenza tad-demonju hi li jeqred jew direttament bil-vizzji u l-gwerer inkella jipprova jagħmel dan b’mod ‘edukat’, għax bil-fin iwasslek biex tgħix bl-ispirtu tal-mondanità. Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li għamel dalgħodu l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, huwa u jirrifletti dwar il-Vanġelu li nqara fil-liturġija tal-ġurnata, meħud minn San Luqa. Continue reading “Attenti mix-xjaten edukati”

Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Minn Angelo Xuereb

Fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. Dan tagħmlu sabiex tfakkarna fid-dmir missjunarju tagħna.

Infatti l-kelma ‘missjoni’ ġejja mill-kelma Latina ‘mittere’ li tfisser tibgħat. Intużat din il-kelma billi min imur ixandar il-Vanġelu, ma jagħmilx dan minn rajh iżda għax ikun mibgħut mill-Knisja. Mod kif nesprimu din ir-realtà hija li meta wieħed iħalli pajjiżu fuq xogħol missjunarju qabel jitlaq jingħata s-salib b’mod solenni. Continue reading “Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni”

Healing the wounds of the world

Short Reflection by George Calleja

How tragic it is to hear news about the different wars and terrorism taking place all over the world. Many innocent people die daily in these tragic situations. These are wounds that today’s society is burdened with, wounds that cripple humanity, impairing it from living in peace and harmony. Continue reading “Healing the wounds of the world”