Kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI u l-Isqof Oscar Romero

Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018:  Nhar il-Ħadd li ġej, 14 ta’ Ottubru, il-Papa Franġisku ser jiddikjara żewġ qaddisin ġodda tal-Knisja Kattolika.  Wieħed minnhom huwa il-Papa Pawlu VIli bosta jafuh bħala l-Papa li kompla u ġab fi tmiemu il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II wara l-mewt tal-Papa Ġwanni XXIII.  L-ieħor huwa l-Arċisqof Oscar Romero ta’ San Salvador fl-Amerika Ċentrali u li kien ġie assassinat fuq l-artal stess waqt li kien qed iqaddes. Continue reading Kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI u l-Isqof Oscar Romero

Attenti mix-xjaten edukati

Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018. Waqt l-omelija tal-lum il-Papa wissiena biex noqogħdu attenti mix-‘xjaten edukati’. L-essenza tad-demonju hi li jeqred jew direttament bil-vizzji u l-gwerer inkella jipprova jagħmel dan b’mod ‘edukat’, għax bil-fin iwasslek biex tgħix bl-ispirtu tal-mondanità. Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li għamel dalgħodu l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, huwa u jirrifletti dwar il-Vanġelu li nqara fil-liturġija tal-ġurnata, meħud minn San Luqa. Continue reading Attenti mix-xjaten edukati

Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Minn Angelo Xuereb

Fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. Dan tagħmlu sabiex tfakkarna fid-dmir missjunarju tagħna.

Infatti l-kelma ‘missjoni’ ġejja mill-kelma Latina ‘mittere’ li tfisser tibgħat. Intużat din il-kelma billi min imur ixandar il-Vanġelu, ma jagħmilx dan minn rajh iżda għax ikun mibgħut mill-Knisja. Mod kif nesprimu din ir-realtà hija li meta wieħed iħalli pajjiżu fuq xogħol missjunarju qabel jitlaq jingħata s-salib b’mod solenni. Continue reading Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni