Wara ħamsa u għoxrin sena

Iva! Kien eżattament bħallum, ħamsa u għoxrin sena ilu, il-Ħamis tal-1993. F’dan il-jum il-Mulej tani l-grazzja li nidħol mal-Patrijiet Kapuċċini.

Tgħid irreżiżtejtha l-vokazzjoni tiegħi? Tiċċajta! Ħrabtlu! Ħrabtlu! U ħrabtlu! U għandi min jixhidli għal dan. Min, b’imħabba kbira ta’ missier, għax veru Patri u saċerdot, bin-nuqqasijiet tiegħu għax hu bniedem bħalna, mexa b’tant imħabba kbira miegħi.

Continue reading “Wara ħamsa u għoxrin sena”