Wara ħamsa u għoxrin sena

Iva! Kien eżattament bħallum, ħamsa u għoxrin sena ilu, il-Ħamis tal-1993. F’dan il-jum il-Mulej tani l-grazzja li nidħol mal-Patrijiet Kapuċċini.

Tgħid irreżiżtejtha l-vokazzjoni tiegħi? Tiċċajta! Ħrabtlu! Ħrabtlu! U ħrabtlu! U għandi min jixhidli għal dan. Min, b’imħabba kbira ta’ missier, għax veru Patri u saċerdot, bin-nuqqasijiet tiegħu għax hu bniedem bħalna, mexa b’tant imħabba kbira miegħi.

Continue reading Wara ħamsa u għoxrin sena

L-Evanġelju tal-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 17-30

Id-dinja qatt ma hi nieqsa minn nies mimlija entużjażmu u ħeġġa.

Qalb dan ir-raġel kienet imburġata bihom. Ħajtu kienet imburġata bil-għana u qalbu kienet imburġata bix-xewqa u r-rieda li jimxi skont il-kmadamneti ta’ Alla. Il-kmandamenti kien jafhom sewwa u kien ilu joservahom sa minn żgħożitu. Ma kienetx xi ħaġa li jagħmel għal għajn in-nies, għax Ġesù jara fih pedament tajjeb għal ħarsa ta’ mħabba tiegħu li tistiednu jkun perfett kif perfett hu l-Missier. Ħaġa waħda jonqsok biex tikseb il-ħajja ta’ dejjem. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018