L-Evanġelju tal-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018

L-Evanġelju tal-Erbgħa 17 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 11, 42-46

L-għaref tal-liġi ried jilgħabha tal-vittma u pprotesta ma’ Ġesù għax, fi kliemu, kien qed jgħajjar lil dawk tal-professjoni tiegħu. Dan meta Ġesù ma semmiehomx, semma biss lill-Fariżej. B’hekk ġibed il-ġebla fuq saqajh. Ġesù jurih li jekk il-ħtija tal-Fariżej kienet il-wiċċ b’ieħor tagħhom, il-ħtija tal-għħorrief tal-liġi kienet ikbar għax kienu, bl-interpretazzjoni fażulla tal-liġi, jibdluha f’piż tqil li jgħabbu fuq spallejn in-nies u huma stess jiġu jaqgħu u jqumu minnha. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 17 ta’ Ottubru 2018

Wara l-ewwel xita

Kien jum il-festa ta’ San Franġisk. Wara li kelli l-programm fuq it-televiżjoni, fejn ħafna jarawni ma’ Karl Bonaci u Natius Farrugia u jieħdu sehem b’ħafna nteress u bi profitt fid-diskussjoni li l-Ispirtu s-Santu jagħtina u jmexxina fiha, ridt immur sal-Furjana. L-għaliex, u dejjem kif ħsibt jien, almenu dakinnhar, kelli laqgħa l-Istitut Kattoliku.

Continue reading Wara l-ewwel xita