L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria

Il-Ħamis, 4 ta’ Ottubru 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria. Continue reading “L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria”

Eluf tat-tfal talbu r-Rużarju f’inizjattiva tal-ACN

Kull sena fit-18 t’Ottubru, l-ACN torganizza kampanja fejn miljun tifel u tifla minn madwar id-dinja kollha jitolbu r-Rużarju għall-għaqda u l-paċi fid-dinja speċjalment għat-tfal sħabhom f’pajjiżi fejn hemm il-gwerra. Continue reading “Eluf tat-tfal talbu r-Rużarju f’inizjattiva tal-ACN”

Qalb maqtugħa mill-flus, tistabar fil-persekuzzjoniet u fis-solitudni

Il-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018. Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa tkellem dwar tliet modi kif in-Nisrani għandu jgħix il-faqar u fakkar ukoll li llum il-ġurnata hemm bosta Nsara li huma ppersegwitati minħabba l-fidi. Continue reading “Qalb maqtugħa mill-flus, tistabar fil-persekuzzjoniet u fis-solitudni”

02 – Kif Nista’ Naħfer Lili Nnifsi?

Meta tħoss rabja lejk innifsek u sens ta’ ħtija, forsi qalbek tkun qed tagħmel qoxra madwarek sabiex ma terġax tweġġa’ lilek innifsek b’xi għemil bħal dak tal-imgħoddi. Drajna nikkundannaw wisq!

Iżda b’qoxra madwari ma nistax ngħix sew, u lanqas ma nista’ nirrelata sew ma’ ta’ madwari jew ma’ nies ġodda. Continue reading “02 – Kif Nista’ Naħfer Lili Nnifsi?”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 1-7

In-nies jinġabru bl-eluf u jgħaffġu fuq xulxin. Dan huwa poplu li, bħalna l-Maltin, ordni ma jafx x’inhi. L-importanti min se jkun quddiem u min se jinqeda l-ewwel. Ftit li xejn nindunaw li iktar kemm ngħaffġu iktar naqgħu lura u ninqdew tard. Kultant anke fit-triq, mimlija mhux b’eluf ta’ nies imma b’eluf ta’ karozzi, ħafna huma l-galantomi li jridu jkunu quddiem ħaddieħor anke jekk b’sogru ta’ xi taffiġa. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018”