L-Evanġelju tas-Sibt 20 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 8-12

Il-kalendarju kattoliku huma mimli b’tifkiriet jewt festi lil nies li ġew maqtula kultant f’silenzju assolut jgħidu ħaġa waħda: “Jiena nemmen f’Ġesù Kristu”. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 20 ta’ Ottubru 2018”

Qari tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

QARI I
Qajjimna ma’ Kristu Ġesù u qegħedna fis-smewwiet miegħu.
Efes 2, 1-10

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, intom li kontu mejtin bi dnubietkom u ħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta’ din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Continue reading “Qari tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-Sena”

Qari tal-Quddiesa tad-29 Ħadd matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

QARI I
Is-sagrifiċċju ta’ Kristu.
Is 53, 10-11

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Il-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard.
Talli joffri ruħu b’sagrifiċċju ta’ riparazzjoni,
huwa għad jara nisel u jtawwal jiemu;
u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Continue reading “Qari tal-Quddiesa tad-29 Ħadd matul is-Sena”

Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

Għall-Quddies tas-Sibt filgħaxija fittex il-Qari tal-Ħadd minn hawn …

QARI I
Alla għamel lil Kristu Ras fuq il-Knisja kollha, li hi Ġismu.
Efes 1, 15-23

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, jien li smajt bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesù u bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ma nixba’ qatt niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Continue reading “Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena”

Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018: Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddien “bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu” li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omellija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu l-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani”

Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018: Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddien “bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu” li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omellija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu l-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.”