Qari tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

QARI I
Qajjimna ma’ Kristu Ġesù u qegħedna fis-smewwiet miegħu.
Efes 2, 1-10

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, intom li kontu mejtin bi dnubietkom u ħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta’ din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Continue reading Qari tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-Sena

Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

Għall-Quddies tas-Sibt filgħaxija fittex il-Qari tal-Ħadd minn hawn …

QARI I
Alla għamel lil Kristu Ras fuq il-Knisja kollha, li hi Ġismu.
Efes 1, 15-23

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, jien li smajt bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesù u bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ma nixba’ qatt niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Continue reading Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena

L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018. Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddiem ‘bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu’ li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani

Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018: Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddien “bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu” li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omellija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu l-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.