Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 10, 46-52): Il-Ħadd li għadda rajna kemm id-dixxipli għadhom fl-għama ifittxu l-glorja tad-dinja. Ġesu darba qallhom: “Għandkom għajnejn u ma tarawx.” Biex jurihom kemm irid jiftħilhom għajnejhom, ifejjaq għama f’żewġ okkażżjonijiet. L-ewwel meta kien ħiereġ minn Jeriko biex ikompli s-seba’ u għoxrin kilometri li kien jonqsu għal Ġerusalem. Din kienet triq ta’ periklu, b’ħafna ħallelin jaqbżu fuq il-vjaġġaturi. Għalhekk dawn kienu jistennew karovana b’ħafna nies u għases għall-protezzjoni biex jieħdu dit-triq għat-telgħa, Kien żmien l-Għid,u l-Lhud kienu mħeġġin jagħtu karita’ lill-fqar. Għalhekk it-tallaba  kienu jistennew il-pellegrini ħerġin minn Ġeriko. Continue reading Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “B”

L-Evanġelju tat-Tnejn 22 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 13-21

Xi tilwima kien hemm żgur. Xi ħadd mill-folla għolla leħnu u talab lil Ġesù biex jagħmilha ta’ mħallef jew avukat. Jista’ jkun li l-ispejjeż tal-avukati u l-rati kienu jixbħu lil tallum u dan dehrlu li seta’ jieħu raġun bla spejjeż. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 22 ta’ Ottubru 2018