Xahar missjunarju straordinarju. 

Xahar missjunarju straordinarju f’Ottubru 2019 skont ix-xewqa tal-Papa Franġisku.

It-Tnejn 22 ta’ Ottubru 2018: Se jkun xahar straordinarju ix-xahar missjunarju li jmiss fl-2019, skont ix-xewqa tal-Papa Franġisku sabiex “jitqajjem dejjem iżjed l-għarfien dwar il missio ad gentes u terġa’ tibda b’iżjed ħeġġa il-bidla missjunarja fil-ħajja u fil-pastorali.Continue reading Xahar missjunarju straordinarju. 

L-Evanġelju tat-Tlieta 23 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 35-38

M’hemmx mistrieħ għal min irid is-sewwa għax kull minuta għandha valur. Kif titlaq ir-riedni taħsad u tinħasad. Tiskanta x’tista’ tasal biex tagħmel kif issib ruħek bla lġiem. L-aljenazzjonijiet huma ħafna, jiġbduk, jinteressawk u jirrendulek, għallinqas hekk iwiegħdu u hekk kultant hekk jagħmlu, imqar għal ftit. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 23 ta’ Ottubru 2018