L-Evanġelju tal-Erbgħa 24 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 39-48

Ħafna jikkuntentaw ruħhom billi jgħidu li l-iktar importanti hu li tieħu sehem, l-iktar importanti hu li tipprova. Huwa sabiħ li tieħu sehem; hija ħaġa ta’ nkoraġġiment kbir li wieħed jipprova. Iżda ngħiduha kif inhi! Ħadd ma jieħu sehem f’xi ħaġa sempliċiment biex jipprova. Kulħadd jieħu gost li jirnexxi. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 24 ta’ Ottubru 2018

It-tama tfisser tgħix biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

It-Tlieta, 23 ta’ Ottubru 2018. Il-mara tqila li bil-ferħ tistenna li tiltaqa’ ma’ wildha li se jitwieled u kuljum tmiss ħdanha biex tmellsu, hi x-xbieha li uża l-Papa Franġisku llum, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, biex jispjega xi tfisser it-tama, li hija ħajja mgħejxa bl-għan tal-laqgħa konkreta ma’ Ġesù u mhux xi ħaġa astratta. U l-għaqal hu li tagħraf tifraħ bil-‘laqgħat żgħar ma’ Ġesù’. Continue reading It-tama tfisser tgħix biex tiltaqa’ ma’ Ġesù