L-Evanġelju tal-Erbgħa 24 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 39-48

Ħafna jikkuntentaw ruħhom billi jgħidu li l-iktar importanti hu li tieħu sehem, l-iktar importanti hu li tipprova. Huwa sabiħ li tieħu sehem; hija ħaġa ta’ nkoraġġiment kbir li wieħed jipprova. Iżda ngħiduha kif inhi! Ħadd ma jieħu sehem f’xi ħaġa sempliċiment biex jipprova. Kulħadd jieħu gost li jirnexxi. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 24 ta’ Ottubru 2018”

Il-Papa f’Santa Marta: It-tama tfisser tgħix biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

It-Tlieta, 23 ta’ Ottubru 2018: Il-mara tqila li bil-ferh tistenna li tiltaqa’ ma’ wildha li se jitwieled u kuljum tmiss ħdanha biex tmellsu. Hi x-xbieha li uża l-Papa Franġisku illum it-Tlieta 23 ta’ Ottubru, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, biex jispjega xi tfisser it-tama, li hija ħajja mgħejxa bl-ghan tal-laqgħa konkreta ma’ Ġesù u mhux xi ħaġa astratta. U l-għaqal hu li tagħraf tifraħ bil-”laqgħat żgħar ma’ Ġesù”. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: It-tama tfisser tgħix biex tiltaqa’ ma’ Ġesù”