L-Evanġelju tal-Ħamis 25 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 49-53

Meta din is-silta kienet tinqara’ mill-insara tal-ewwel komunitajiet l-Evanġelju kien ġa beda jixtered. Kien hemm ħafna li laqgħuh u kien hemm ħafna iżjed li bdew jiddarsu għax kien hemm min jilqgħu. Ir-rejazzjoni għall-firxa tal-Evanġeju f’kull livell tas-soċjetajiet fl-ewwel snin tat-tixrid tiegħu ma kienetx sabiħa. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 25 ta’ Ottubru 2018”

Lectures and Conference on Resilience

The Faculty of Theology in collaboration with the Archdiocese of Malta and St John’s CoCathedral and Museum Valletta Foundation are organising an International Conference on “Resilience in a Troubled World” on 7-9 November 2018. More info, can be accessed here. Continue reading “Lectures and Conference on Resilience”