03 – Kif Nista’ Naħfer Lill-Ġenituri?

Kulħadd jiżbalja. Żball mill-ikbar huwa ta’ dawk li jabbużaw lill-uliedhom minflok ma jrawmu fihom l-imħabba kif it-tfal kollha jistħoqqilhom.

Darba kont naf mara li minħabba abbuż bħal dan fi tfulitha, kellha leħen ġewwieni, dejjem għaddej, li jgħidilha “inti ħela’ ta’ laħam u għadam.” Continue reading “03 – Kif Nista’ Naħfer Lill-Ġenituri?”