Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin fil-Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri


Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin tagħna (Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri) li se tiġi ċċelebrata nhar is-Sibt, 3 ta’ Novembru, fit-8.00am fil-Katridral, Victoria, Għawdex.

Din is-sena niftakru b’mod partikulari f’dawn ħutna:

  • Kan. Gużepp Said (Nadur)
  • Mons. Carmelo Scicluna (Rabat)
  • Patri Kerubin Galea Ofm (Għajnsielem)
  • Kan. Joseph Portelli (Nadur)
  • Dun John Attard (Xewkija)
  • Kan Joseph Hili (Nadur)
  • Patri Felic Buttigieg OSA (Sannat)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.