Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin fil-Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri

Print Friendly, PDF & Email

Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin tagħna (Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri) li se tiġi ċċelebrata nhar is-Sibt, 3 ta’ Novembru, fit-8.00am fil-Katridral, Victoria, Għawdex.

Din is-sena niftakru b’mod partikulari f’dawn ħutna:

  • Kan. Gużepp Said (Nadur)
  • Mons. Carmelo Scicluna (Rabat)
  • Patri Kerubin Galea Ofm (Għajnsielem)
  • Kan. Joseph Portelli (Nadur)
  • Dun John Attard (Xewkija)
  • Kan Joseph Hili (Nadur)
  • Patri Felic Buttigieg OSA (Sannat)

Leave a Reply

%d bloggers like this: