Lectio Divina għall-31 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 12, 28-34): Ġerusalem kienet iċ-ċentru tal-attivita’ reliġjuża tal-Lhud. Meta Ġesu daħal f’dil-belt, ġie f’konfront mas-Saudduċej. Dawn kienu setta ta’ saċerdoti li kienu jmexxu r-riti reliġjużi flimkien man-negozju li kien involut ma’ dawn ir-riti. Ġesu daħal fit-Tempju u keċċa ‘l bejjiegħa u ‘l dawk li jsarrfu l-flus. Qabbel lil Israel ma’ tina li ma tagħmilx frott. Kien qed jgħid għall-ħruq tal-inċens u tal-annimali bħala sagrifiċċju. Continue reading Lectio Divina għall-31 Ħadd. Sena “B”

L-Evanġelju tat-Tnejn 29 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 13, 10-17

X’għarukaża! Jmissu jistħi u jmisshom jistħu daqsu! Huma jmisshom jistħu għax jiġu biex jitfeqju u agħar minn hekk, hawn ġew, fis-sinagoga stess, fejn il-liġi tiġi mgħallma; jiġu hawn biex jiksru l-liġi. Hu jmissu jistħi għax jaqtalhom xewqithom, jagħtihom il-lala biex jerġgħu jiġu s-Sibt li ġej. Tal-mistħija! Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 29 ta’ Ottubru 2018

L-Evanġelju tal-Ħadd 28 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 46-52

Huwa u dieħel f’Ġeriko, belt ta’ fama mhux wisq tajba, Ġesù sejjaħ lejh raġel li kien tela’ f’siġra biex jarah; ma setax jarah minħabba n-nies, għax kien qasir. Ġesù sejjaħlu u messlu qalbu u minn raġel ta’ statura żgħira bidlu fi ġgant ta’ konverżjoni u ġustizzja. Kien jismu Żakkew. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 28 ta’ Ottubru 2018