L-Evanġelju tat-Tnejn 29 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 13, 10-17

X’għarukaża! Jmissu jistħi u jmisshom jistħu daqsu! Huma jmisshom jistħu għax jiġu biex jitfeqju u agħar minn hekk, hawn ġew, fis-sinagoga stess, fejn il-liġi tiġi mgħallma; jiġu hawn biex jiksru l-liġi. Hu jmissu jistħi għax jaqtalhom xewqithom, jagħtihom il-lala biex jerġgħu jiġu s-Sibt li ġej. Tal-mistħija! Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 29 ta’ Ottubru 2018”