L-Evanġelju tal-Erbgħa 31 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 13, 30

Dejjem nieżel lejn Ġerusalemm u f’Ġerusalemm hemm il-magħmudija li biha xtaq jitgħammed u qalbu mmlija dieqa sa ma jseħħ dak li qlabu kienet mikluba li jseħħ. Mistoqsija bħal din li għamillu dan ir-raġel, fakkret lil Ġesù, jekk qatt kellu bżonn min ifakkru dwar l-għan ta’ dak li kien sejjer iwettaq. Ftit huma dawk li jsalvaw? Le, mhux biżżejjed li hu jmur Ġerusalemm biex jagħti lilu nnifsu f’idejn dawk li kellhom il-ħsieb li jeqirduh minn fuq wiċċ l-art. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 31 ta’ Ottubru 2018