100 Sena mill-għoti tal-pjagi u 50 sena mill-mewt ta’ Padre Pio. Laqgħa ta’ Talb

Ser issir Laqgħa ta’ Talb għand is-sorijiet tal-Orsolini Gwardamanġa nhar it-Tlieta 13 ta’ Settembru 2018 biex jitfakkar il-100 sena mill-għoti tal-Pjagi w il-50 sena mill-mewt ta’ San Piju ta’ Pietralcina. Fil-5.30 p.m. Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija. Fis-6.00p.m. quddiesa wara jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta ta’ dan il-qaddis. Kulħadd huwa mistieden għal din l-okkażjoni. Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempell lil Patri Karm Dimech Kapuċċin mob. 99356766.

L-Evanġelju tal-Ħadd 4 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lk 12, 28b-34

X’taqbad tgħid quddiem Alla li jitkellem dwar l-ikbar liġi! Alla jgħaqqad l-imħabba tiegħu mal-imħabba tiegħek għall-oħrajn u tal-oħrajn għalik. Alla jqis l-imħabba lejn il-bnedmin daqs l-imħabba lejh. Ir-reċiproċità titwessa u ssir universali. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 4 ta’ Novembru 2018