L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 16, 9-15

Meta wieħed jaħseb dwar dak li qal Ġesù fl-Evanġelju ta’ Luqa dwar il-flus, jinduna li Ġesù, u n-nies ta’ żmienu, u probabilment, anke llum fi żmienna joħolqu rabta bejn il-flus ul-ħażen. Mhux għax il-flus huma ħżiena; wara kollox l-għan tagħhom hu li jgħinu lill-bniedem biex jibdel ix-xogħol tiegħu f’meżżi biex jgħix. Iżda l-bniedem faċli ħafna li jaqa fit-tentazzjoni li jinsa l-ħajja tiegħu u ta dawk ta’ madwaru u jibdel il-mezzi biex jgħix f’mezzi ta’ qliegħ tal-flus, anke b’sogru li jwaqqaf il-‘ħajja’ tiegħu u ta’ oħrajn biex jakkwista iżjed. Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Novembru 2018

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 9 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 2:13-23

Dak li hu sakru jiġi pprofanat. Dak li hu tajjeb jintuża għall-ħażin. Il-bniedem, maħluq biex iħobb, isir għajn u bexxiexa tal-mibgħeda. Mhux biss twarrib tat-tajjeb u tal-qaddis iżda tħażżin ta’ kull ma jerfa’ ’il fuq il-qalb tal-bniedem. Dan hu li jasal għalih il-bniedem meta jagħmel minn kollox u ma jieqaf quddiem xejn u quddiem ħadd, lanqas quddiem Alla nnifsu biex iħaxxen butu u jibni l-imħażen għall-ġid li jikseb u li mingħalih se jżommu fuq saqajh għal dejjem. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 9 ta’ Novembru 2018

L-Evanġelju tal-Erbgħa 7 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 14, 25-33

Tidher stramba ħafna! Li Ġesù, li qal li l-ikbar kmandament huwa li tħobb lil Alla u lill-proxxmu, jgħid li ma tisatx tkun dixxiplu tiegħu jekk ma tobgħodx, tinstema stramba. Jekk l-imħabba hija l-aħbar it-tajba tiegħu, minnha għandhom ikunu esklużi l-ġenituri, il-mara, l-ulied u l-aħwa? Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 7 ta’ Novembru 2018

L-Evanġelju tat-Tlieta 6 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 14, 15-24

Qed tara! Lil xi ħadd minnhom messlu qalbu! Għaraf mhux biss il-verità fit-twiddiba ta’ Ġesù iżda wkoll is-siwi tagħha. Hieni tassew min ikollu ntenzjoni retta u ma jħobbx biex ikun maħbub u ma jħallix imħabbtu tikber jew tiċkien skont kemm tikber jew tiċkien l-imħabba tal-oħrajn lejh. Hieni tassew! Jista’jkun ukoll li dan irr-aġel ħass li t-tensjoni tiela u pprova b’karità u b’rispett idawwar id-diskors. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 6 ta’ Novembru 2018