L-Evanġelju tal-Ħamis 8 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 15, 1-10

l-iskandlu ta’ dawk li jaħsbu li huma t-tajbin huwa li dawk li jidhru li huma midinbin ikunu milqugħa biex isiru tajbin huma wkoll. Jidher kuntrast tal-biża’ bejn dawk li jaħsbu li huma tajbin, għax huma telgħu fuq il-pedestall tal-qdusija, u dawk li jafu li huma midinbin, għax għajrfu d-dgħufija tagħhom, jindmu minn dak li wettqu u jridu jerġgħu isibu t-triq it-tajba. Dawn iridu jidħlu u li kien għall-oħrajn, mhux biss jitħallew barra, iżda, biex nużaw espressjoni li dan l-aħħar sirna nisimgħuha spiss, jintefgħu fl-iktar ħabs kiefer u ċ-ċavetta tintrema’. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 8 ta’ Novembru 2018