L-Isqof Mario Grech fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Ġwann Sultana

Il-Ħadd, 11 ta’ Novembru 2018: L-omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Ġwann Sultana bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Assunta, iż-Żebbuġ, Għawdex. Ritratt: Matthew Vella Refalo. Continue reading L-Isqof Mario Grech fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Ġwann Sultana

Lectio Divina għat-33 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 13, 24-32): Is-silta tal-lum hi miktuba fuq stil apokalittiku. Mark kitibha wara li spiċċat il-persekuzzjoni ta’ Neruni fis-sena 70 AD li matulha inqatlu Pietru u Pawlu. Wara li miet Neruni, kien hemm gwerer qliel ċivili, vjolenzi, pestilenza u t-tiġrif tat-Tempju. L-Insara ta’ Ruma bdew isaqsu: “X’qed jiġri? Fejn hi d-dinja ġdida li ħabbar Kristu 40 sena ilu?”  Dawn id-diżastri qishom misteru moħbi wara velu. Il-kelma “apokalittiku” ma tfissirx “diżastri” imma “’il bogħod mill-ħabi” i.e. il-kxif tal-velu biex wieħed jara dawn il-ġrajjiet x’inhuma verament.  Peress li l-Insara ta’ dak iż-żmien ma setgħux jagħtu sens għal dawn id-diżastri, Mark kiteb is-silta tal-lum biex jikxef il-velu ta’ dawn il-misteri. Jibda bi twissija, u din tgħodd għalina wkoll. Continue reading Lectio Divina għat-33 Ħadd. Sena “B”

In-nies jistaqsu l-eżistenza ta’ Alla minħabba l-krudeltà tal-bniedem

Il-Ħadd, 11 ta’ Novembru 2018: Jum it-Tifkira, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta f’għeluq il-100 anniversarju mit-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija.  Continue reading In-nies jistaqsu l-eżistenza ta’ Alla minħabba l-krudeltà tal-bniedem