Katekeżi għal ħutna t-Taljani f’Għawdex

Kull nhar ta’ Tnejn għall-Yrs 2 sa 4 (tħejjija għall-Preċett), fl-4.30pm, fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla). Nibdew fid-19 ta’ Novembru.

Kull nhar ta’ Tlieta, minn Yr 5 sa Form 1 (tħejjija għall-Griżma), fil-5.30pm, fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla). Nibdew fl-20 tax-xahar. Continue reading “Katekeżi għal ħutna t-Taljani f’Għawdex”