Katekeżi għal ħutna t-Taljani f’Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Kull nhar ta’ Tnejn għall-Yrs 2 sa 4 (tħejjija għall-Preċett), fl-4.30pm, fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla). Nibdew fid-19 ta’ Novembru.

Kull nhar ta’ Tlieta, minn Yr 5 sa Form 1 (tħejjija għall-Griżma), fil-5.30pm, fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla). Nibdew fl-20 tax-xahar.

Il-Quddiesa tal-11.00am fil-knisja tal-Madonna ta’ Lourdes, l-Imġarr.

Id-duttrina ser issir fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla biex hekk tkun fiċ-ċentru u tkun tista’ tintlaħaq minn kulħadd. Ġentilment nitlob il-koperazzjoni tagħkom biex jekk tafu b’xi Taljani, tavżawhom u/jew tgħidulhom jikkuntattjawni: 79551430 jew imejl: borgrenato@yahoo.co.uk.

Leave a Reply

%d bloggers like this: