L-Evanġelju tal-Ħamis 15 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 17, 20-25

Kemm aħna xortina tajba! Is-saltna ta’ Alla qiegħda fostna.

Il-fariżej ġralhom bħalma kien ġralu Pietru u qala ċanfira papali, li fiha Ġesù urieh biċ-ċar li jeħtieġlu jimxi warajh u mhux quddiemu. Ippruvaw jirraġunaw dak li hu ta’ Alla bil-moħħ ċkejken u dgħajjef nieqes tal-bnedmin. Kienu qed ikunu ta’ skandlu għalihom infushom; ifixklu lilhom infushom u anke lil dawk li kienu jisimgħuhom jew jagħmluha magħhom. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 15 ta’ Novembru 2018

Can the Church be silenced?

On November 5, 1943, precisely 75 years ago, many bombs rained down on the Vatican City State. In the view of Augusto Ferrera, the author of a book which bears the name: 1943: Bombs on the Vatican, the principal purpose for such a bombing was simply to destroy Vatican Radio and its mission to keep hope alive and aid families by broadcasting messages to prisoners of war.

Continue reading Can the Church be silenced?