Quddies u Adorazzjoni għall-Benefatturi tar-rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”


Mit-Tnejn 19 sas-Sibt 24 ta’ Novembru 2018, fil-Knisja tal-Adorazzjoni Perpetwa ta’ Savina, il-Belt Victoria, sa jsir quddies b’suffraġju tal-erwieħ mejtin tal-benefatturi tar-Rivista djoċesana “Il-Ħajja f’Għawdex”. Il-quddies ikun kuljum fis-7.45am. Wieħed jista’ jitlob ukoll skont din l-intenzjoni fl-Adorazzjoni fl-istess knisja, bejn is-7.00am u l-5.00pm. Tkun ħaġa sabiħa li f’dan ix-xahar ta’ Novembru nitolbu għall-erwieħ għeżież ta’ dawk li f’ħajjithom għamlu tant ġid lill-istampa t-tajba.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.