Quddies u Adorazzjoni għall-Benefatturi tar-rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”

Print Friendly, PDF & Email

Mit-Tnejn 19 sas-Sibt 24 ta’ Novembru 2018, fil-Knisja tal-Adorazzjoni Perpetwa ta’ Savina, il-Belt Victoria, sa jsir quddies b’suffraġju tal-erwieħ mejtin tal-benefatturi tar-Rivista djoċesana “Il-Ħajja f’Għawdex”. Il-quddies ikun kuljum fis-7.45am. Wieħed jista’ jitlob ukoll skont din l-intenzjoni fl-Adorazzjoni fl-istess knisja, bejn is-7.00am u l-5.00pm. Tkun ħaġa sabiħa li f’dan ix-xahar ta’ Novembru nitolbu għall-erwieħ għeżież ta’ dawk li f’ħajjithom għamlu tant ġid lill-istampa t-tajba.

Leave a Reply

%d bloggers like this: