Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 13, 24-32

Ħadd ma jaf mela inutli nippruvaw naqtgħu. Minkejja kull żvilupp tax-xjenza fit-tbassir ta’ tmiem id-dinja, l-univers u l-kosmos, minkejja l-ħafna tamiet li bihom il-bniedem jipprova jimla’ qalbu biex jgħix kemm jista’ jkun tajjen u kuntent, hemm żewġ rejaltajiet li kull bniedem, u jidher li kull bniedem li b’xi mod jew ieħor ħallilna tifkira tiegħu, hu konxju tagħhom: ir-rejaltà tal-mewt tiegħu bħala bniedem u r-rejaltà li kull bidu għandu tmiem, anke d-dinja, anke l-univers, anke il-kosmos. Continue reading Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018

Evanġelju tas-Sibt 17 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 18, 1-8

Dan l-imħallef kien jiġi jaqa’ u jqum minn kollox u minn kulħadd. Ħadd ma kien jista’ għalih. Is-setgħa telgħatlu għal rasu u d-dinja iddur miegħu. Is-setgħa fuq ħaddieħor, b’mod speċjali tal-imħallef li jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħajja ta’ ħaddieħor, imlietlu rasu. Deherlu li l-kawċa ta’ din il-mara ma kienetx importanti, jista’ jkun li ma kienetx tirrendilu daqs kawżi oħra. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 17 ta’ Novembru 2018