Is-sindku qaddis

Mhijiex xi ħaġa komunissima li sindku jkun ikkunsidrat qaddis. Madankollu, kif awtorizza Papa Franġisku stess lill-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin nhar il-5 ta’ Lulju 2018, fil-każ tas-Sindku Giorgio La Pira, ġew approvati l-virtujiet erojċi tiegħu. Min kien Giorgio La Pira? Dak il-magħruf sindku ta’ Firenze li assuma din il-karigu darbtejn, jiġifieri mill-1951 sal-1958 u mill-1961 sal-1965?

Continue reading “Is-sindku qaddis”