Għas-servizz tal-Mulej fil-proxxmu permezz tal-mediċina

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru ċċelebrajna l-festa għażiża ta’ San Giuseppe Moscati, il-qaddis tabib ta’ Napli.

Wara 91 sena minn mindu mar għand il-Missier, il-figura ta’ Moscati tibqa’ taffaxxina lil ħafna nies. Continue reading “Għas-servizz tal-Mulej fil-proxxmu permezz tal-mediċina”