Żewġ inizzjattivi fil-ġimgħa ta’ Kristu Re mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħazagħ – Għawdex

Nixtiequ nfakkru f’żewġ inizzjattivi li ser isiru din il-ġimgħa ta’ Kristu Re mill-KDŻ, Għawdex: Continue reading “Żewġ inizzjattivi fil-ġimgħa ta’ Kristu Re mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħazagħ – Għawdex”

Tliet irtiri tal-Avvent mill-Gruppi ta’ Talb ta’ San Piju ta’ Pietralcina

Il-Gruppi ta’ Talb Ta’ San Piju ta’ Pietralcina ser jorganizzaw tliet irtiri tal-Avvent. Fis-27 ta’ Novembru, u fis-6 w il-11 ta’ Diċembru 2018 Fid-Dar tal-Irtiri Porzjunkola Baħar iċ-Ċagħaq. Continue reading “Tliet irtiri tal-Avvent mill-Gruppi ta’ Talb ta’ San Piju ta’ Pietralcina”

Evanġelju tas-Sibt 24 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 20, 27-40

Is-Sadduċej kienu partit, li warajh kellu sezzjoni mdaqqsa tal-poplu Lhudi fi żmien Ġesù, kienu jqishu lilhom infushom il-Ġusti, dixxipli tal-ewwel qassis il-kbir Sadok; ħafna minnhom, kienu nobbli u għonja. Kellhom fergħa ta’ tagħlim li żviluppat għal rasha. Fost l-oħrajn kienu jiċħdu li għall-bniedem ma jeżisti xejn wara l-mewt, la jeżistu anġli u l-anqas spirti, raġunament ta’ ħafna li huma għonja u moħħhom mistrieħ fuq ġidhom. Continue reading “Evanġelju tas-Sibt 24 ta’ Novembru 2018”

Evanġelju tal-Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 19, 45-48

F’dawn l-aħħar jiem smajna lil Ġesù jitkellem dwar dak li kellu jġarrab, iwissi dwaru u jabqad it-triq lejn Ġerusalemm, miexi quddiem dawk li jimxu warajh. Rajnieh fuq l-għolja taż-żebbuġ jibki d-dnub kollettiv ta’ ġensu; id-dnub tal-għebusija tal-qalb li ttieħed bħan-nar minn nies ta’ żmienu; ir-rifjut, iċ-ċaħda ta’ nies li tant kienu mogħmija bl-aġendi personali tagħhom, li pprovdew qawwa lil xulxin fl-iżbalji tagħhom fit-tixrid ta’ mentalità li tigglorifika l-maqlub tal-ħsieb ta’ Alla u tattribwilu dak li qatt ma ħareġ minnu. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018”

Evanġelju tal-Ħamis 22 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 19, 41-44

Il-vjaġġ wasal fi tmiemu. Miexi fuq quddiem, quddiem kulħadd, jgħidilna San Luqa fil-vrus ta’ qabel. Huwa li jibgħat, jimxi quddiem dawk li hu stess bagħat. X’ħin jasal fuq l-għolja faċċata minn fejn Ġerusalemm kienet tidher fil-glorja kollha tagħha, bit-tempju, misbuħ abjad, fuq il-quċċata tal-għolja ta’ Sijon, li fuqha kienet mibnijail-belt, jixgħel fid-dawl tax-xemx, Ġesù jara dak li l-bnedmin ma jarawx; il-qerda tal-belt bit-tempju b’kolox u l-qtil ta’ dawk kollha li jgħammru fiha. Ġesù jara lil hinn minn dak li jaraw għajnejn il-bnedmin, mhux biss għax hu Alla imma gġax jagħraf is-sinjali taċ-ċaħda tiegħu bħala l-mibgħut ta’ Alla: il-Messija. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 22 ta’ Novembru 2018”