Żewġ inizzjattivi fil-ġimgħa ta’ Kristu Re mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħazagħ – Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Nixtiequ nfakkru f’żewġ inizzjattivi li ser isiru din il-ġimgħa ta’ Kristu Re mill-KDŻ, Għawdex:

1. Nhar il-Ġimgħa, 23 ta’ Novembru, fis-7.30pm – Attivita għall-adolexxenti mill-form 2 sal-form 5 – fis-sala ta’ taħt iz-zuntier ta’ Ta’ Pinu
2. Nhar is-Sibt, 24 ta’ Novembru, fis-7.30pm – Diskussjoni bejn iż-żgħażagħ u l-isqof – fis-sala tas-Seminarju, ir-Rabat.

Fl-attivita taż-żgħażagħ ta’ nhar is-Sibt, iż-żgħażagħ ser ikunu mħeġġa biex jitkellmu dwar jekk iħossuhomx f’posthom fil-Knisja, u dwar x’tista’ toffrilhom aktar il-Knisja ta’ Għawdex biex iħossuhom aktar parti minnha. L-intenzjoni ta’ din il-laqgħa hija li aħna flimkien mal-isqof inkunu nafu aktar fejn qed tħabbat il-qalb taż-żgħażagħ tagħna u x’xewqat għandhom. Għalhekk inħeġġukom biex tmexxu l-kelma maż-żgħażagħ tagħkom (eta 18-35).

Ara posters …

Leave a Reply

%d bloggers like this: