Għabbilu!

Dan l-aħħar, waqt li kont qed inqaddes, innutajt b’dettall sabiħ u li jinsab fit-tielet talba Ewkaristika tal-Quddiesa. U, dan id-dettall, meta l-Mulej, bl-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu s-Santu, niżżilni fih, kemm fetaħli orizzonti kbar ta’ fejqan f’ħajti! Liema orizzonti, l-għaliex tant għamluli ġid, illum nixtieq naqsamhom ukoll magħkom.

Continue reading “Għabbilu!”

07 – Kontra l-Ansjeta – Kun Konxju-Attent

Insellimlek! – Illum se ngħidlek dwar metodu li jbegħdlek l-inkwiet. L-ansjetá, diqa ta’ qalb, inkwiet, thewdin – dawn komuni ħafna fostna. Hawn min ibati sew b’thewdin ansjus li ma jistax iwaqqfu. F’dan l-artiklu qasir ma nistgħux naraw il-ħafna kawżi, kundizzjonijiet mentali, u rimedji li jeżistu dwar l-inkwiet żejjed. Iżda hemm rimedju interessanti li ta’ min tkun tafu. Jgħidulu mindfulness jew li tkun konxju-attent. Li tkun mindful ifisser li tkun konxju-attent.

Continue reading “07 – Kontra l-Ansjeta – Kun Konxju-Attent”